Program forum

I  Forum Charyzmatyczne Olecko

 8 – 9 października 20016 r.

S O B O T A

,, O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody ” (Iz 55,1a)

 

 9.00    –   10.00   –  Powitanie,   Modlitwa uwielbienia

10.00   –   11.30   –   I  Nauczanie   ,, Woda – jako moje oczyszczenie ”

11.30   –   12.00   –   Przerwa

12.00   –   13.30   –   Modlitwa  ,, O  podjęcie drogi oczyszczenia ”

13.30   –   14.30   –   Obiad

14.30   –   15.00   –   Przygotowanie do Eucharystii

15.00   –   15.15   –   Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15   –   16.45   –   EUCHARYSTIA

17.00   –   18.30   –   II  Nauczanie  ,, Woda – jako moje zanurzenie w Miłosierdziu Boga ”

18.30   –   19.30   –   Kolacja

19.30   –   20.45   –   Adoracja   (Modlitwa o uzdrowienie strumieniami  Bożego Miłosierdzia)

21.00                    –   Apel Jasnogórski   (Akt  zawierzenia Maryi)

N I E D Z I E L A

,, Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia ” (Iz 12,3)

 9.00   –   9.30     –   Modlitwa

 9.30   –   11.00   –   III  Nauczanie (Woda – jako strumień  obdarowania w Duchu Świętym)

11.00   –   11.30   –   Przerwa

11.30   –   13.00   –   Modlitwa   (o odnowienie darów Ducha Świętego otrzymanych w sakramentach)

13.00   –   14.00   –   Obiad

14.00   –   15.00   –   Grupki dzielenia

15.00   –   15.15   –   Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15   –   17.00   –   EUCHARYSTIA    Homilia  ,, Woda – jako potok porwania do misji w Kościele ”