Regulamin

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu

ORGANIZATOR: Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Ełk

WYDARZENIE: I Forum Charyzmatyczne w Olecku

TERMIN: 8 – 9 października 2016 r.

MIEJSCE: Hala widowiskowo – sportowa  „Lega”,  ul. Parkowa 1, 19-400 Olecko

 1. Rejestracja Uczestników odbywa się  wyłącznie drogą elektroniczną.
 2. W dalszej części regulaminu będzie używane zamienne słowo: Rekolekcje lub Forum, ale dotyczy to wciąż tego samego wydarzenia: I Forum Charyzmatycznego w Olecku.
 3. Forum Charyzmatyczne ma charakter zamknięty i tylko osoby posiadające wejściówkę –   identyfikator – mają prawo w nich uczestniczyć i w dalszej części regulaminu będą nazywani:  Uczestnikami.
 4. W czasie trwania Forum za zgodą i przy pełnej wiedzy Organizatorów mogą przebywać osoby bez identyfikatorów (np. osoby dowożące produkty i z obsługi cateringu itp.).
 5. W Forum mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie i nie zapewnia opieki osobom nieletnim.
 6. Uczestnicy mogą odstępować swoje wejściówki osobom trzecim.
 7. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (np.: NNW).
 8. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty tytułem uczestnictwa w Rekolekcjach jest jednoznaczne z pełnym i aktywnym udziałem w Rekolekcjach.
 9. Wnoszona opłata (za wejściówkę – 65 zł) obejmuje dwa dni uczestnictwa w Forum, bez możliwości wykupu wejściówki na jeden z wybranych dni i  bez możliwości wniesienia opłaty częściowej.
 10. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. (W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpi zwrot 80 % wpłaty).
 11. Uczestnikowi, który w szczególności:
  • nie spełnia kryteriów określonych dla Rekolekcji, a podanych w opisie Rekolekcji,
  • nie spełnia wymogów określonych w procesie rejestracji,
  • nie dostarczył wymaganych dokumentów podanych w opisie Rekolekcji,
  • naruszał porządek i został usunięty z Rekolekcji przez służby porządkowe nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 12. Rekolekcje są prowadzone w duchu Kościoła Rzymskokatolickiego.
 13. Podczas trwania rekolekcji są wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatorów jego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji bez ograniczeń.
 14. Opłata za uczestnictwo w Rekolekcjach musi być dokonana w terminie określonym w procesie rejestracji zgłoszenia.
 15. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na Rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się.
 16. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych   w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji, oraz otrzymywania drogą   elektroniczną informacji od organizatora zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie   danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883. W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma   prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 17. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania Rekolekcji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 18. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacji na temat Forum, a także innych rekolekcji organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym  Diecezji ełckiej.
 19. Na całym terenie Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania narkotyków w każdej postaci, wnoszenia ostrych przedmiotów, broni, materiałów wybuchowych, szklanych butelek i innych przedmiotów zagrażających     bezpieczeństwu i zdrowiu Uczestników.
 20. Podczas Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz rejestracji dźwięku i obrazu z wyłączeniem osoby organizatora.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zarezerwowania, a tym samym wyłączenia miejsc parkingowych wokół obiektu.
 22. Organizator  nie zapewnia noclegu dla Uczestników, a tym samym cena wejściówki nie obejmuje jego ceny. Organizator  jedynie w innej zakładce podaje namiary na miejsca    noclegowe w Olecku i okolicy.
 23. Organizatorzy zapewniają wyżywienie dla Uczestników:
  • obiad  i kolacja – w pierwszym dniu Forum,
  • obiad  – w drugim dniu Forum.

  Warunkiem skorzystania z wyżywienia, jest jego zamówienie przy rejestracji na Forum, za podatkowa opłatą – w wysokości 35 zł – (za dwa dni wyżywienia bez możliwości wykupienia częściowego posiłku np. tylko  jeden obiad).

 24. Podczas trwania rekolekcji usługi gastronomiczne zapewnia Restauracja Astra, ul.Partyzantów 7; 19-400 Olecko. Organizator  jest tylko pośrednikiem sprzedaży bonów cateringowych, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego wyżywienia w ramach wykupionych kwot.
 25. W czasie trwania forum będzie możliwość kupna na bieżąco: kawy, herbaty, napojów, kanapek i innych spożywczych artykułów, dostarczonych przez zewnętrzną firmę gastronomiczną: Restauracja Astra ul. Partyzantów 7; 19-400 Olecko – która ponosi pełną odpowiedzialność za serwowane produkty.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego  niezależnych.
 27. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, która obowiązuje od dnia 25.12.2014r. – Prawo do odstąpienia od warunków zawartej umowy, nie przysługuje, gdy kupiliśmy:- usługi hotelarskie, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, związane z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. zakup biletu na koncert).W związku z powyższym Organizator nie przewiduje odstąpienia  od umowy  (zwrotów i reklamacji) ze względu na to, że przedmiotem sprzedaży jest wejściówka czyli bilet wstępu na wydarzenie oraz bon gastronomiczny.
 28. Sposób i czas w jakim zostaną dostarczone uczestnikom  zakupione wejściówki i bony gastronomiczne:- po dokonaniu zamówienia i opłaceniu zamówionych  wejściówek i bonów gastronomicznych, Uczestnik otrzyma mail potwierdzający zawarcie transakcji, który jest równoznaczny z potwierdzeniem nabycia wejściówki i ewentualnego bonu gastronomicznego a następnie zostaną wysłane lub wydane w dniu wydarzenia.

  UWAGA: prosimy o  poprawne wpisywanie danych adresowych,  mailowych i telefonicznych  – w celu uniknięcia  nie potrzebnych komplikacji i wydłużania drogi komunikacji i korespondencji.

 29. Podmiot  posiadający  umowę z PAYU : Parafia Św. Piotra i Pawła w Judzikach reprezentowana przez  proboszcza ks. Grzegorza Stankiewicza . Nip: 847-11-59-767 , Regon: 040112794