Forum

odnowa

Organizator:   Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Ełckiej

 

Osoby odpowiedzialne:

ks.   Piotr Mozyro  – wikariusz Parafii św. Jana Chrzciciela w Augustowie

ks. Grzegorz Stankiewicz  –  proboszcz Parafii św. Piotra i Pawła w Judzikach

Wspólnoty:

„Emaus”  Olecko – Parafia Podwyższenia Krzyża  – opiekun – ks. Adam Żełobowski

„Miriam”  Pisz  – Parafia św. Jana Chrzciciela – opiekun – ks. Sławomir  Hońko

Kontakt:     Sekretariat I Forum Charyzmatycznego w Olecku

mail:  sekretariat@forumcharyzmatyczne.pl